члены профсоюзного комитета

 

Профсоюзный комитет

Председатель ПК:                                  Эрдынеева Ц.Б.

Члены ПК:                                              Аюров Б.Б.

                                                                  Данцаранов Ж.П.

                                                                  Дармаев Э.Б.

                                                                  Дашиева Д.Д.

                                                                  Дондокова С.Ж.

                                                                  Дугарова Ц.Д.

                                                                  Дылгыров Ж.Д.

                                                                  Насанов Ч.Ц.

Уполномоченный по охране труда:    Дугаров Б.Д.

Жилищная комиссия:                           Аюров Б.Б.

                                                                  Дондокова С.Ж.

                                                                  Данцаранов Б.М.

                                                                  Гомбоев Ц.Б.

                                                                  Санжиева Т.А.

Ревизионная комиссия:                         Дашиева Д.Д.

                                                                  Данцаранов Ж.П.

                                                                  Дармаев Э.Б.

                                                                  Дондокова З.Б.

                                                                  Пурбуева Р.С.

Казначей:                                                Дугарова Ц.Д.

Руководитель профсоюзного кружка:         Дулмажапова Д.Д.